Thứ Năm, Tháng Bảy 11, 2024
Trang chủ Lý thuyết Karate

Lý thuyết Karate

Các bài viết liên quan đến lý thuyết Karate sẽ được đăng tải lên chuyên mục này

Trẻ em tự bảo vệ bản thân bằng việc học võ

0
Học võ giúp trẻ em tự bảo vệ bản thân và tránh được những tình huống xấu. Thông qua việc rèn luyện kỹ năng...

Hai mươi điều về Karate của sư tổ Funakoshi

0
1. Đừng quên Karate bắt đầu bằng Lễ, kết thúc cũng bằng Lễ. 2. Karate không nên đánh đòn trước. 3. Karate phải giữ nguyên nghĩa. 4....