Monday, January 23, 2023
Trang chủ Các tác giả Đăng bởi Võ Đường Uy Sơn

Võ Đường Uy Sơn

16 Bài viết 0 BÌNH LUẬN

Block title

Hai mươi điều về Karate của sư tổ Funakoshi

1. Đừng quên Karate bắt đầu bằng Lễ, kết thúc cũng bằng Lễ. 2. Karate không nên đánh đòn trước. 3. Karate phải giữ nguyên nghĩa. 4....

Chúc mừng năm mới 2020!