Thứ Sáu, Tháng Năm 17, 2024
Trang chủ Tin tức tổng hợp Thuật Ngữ tiếng Nhật trong Karate

Thuật Ngữ tiếng Nhật trong Karate

0
3917
2.5/5 - (10 bình chọn)
Thuật ngữ trong Karate. Bao gồm thuật ngữ đòn đấm (Tsuki), thuật ngữ đòng đá (Geri), Thuật ngữ tấn pháp(Dachi),Thuật ngữ đòn đánh(Uchi). Sau đây là danh sách trong bộ sưu tập

1. Thuật ngữ đòn đấm (Tsuki)

Thuật Ngữ Tiếng việt
Teken Tsuki Đấm thẳng
Oi Tsuki Đấm thuận
Gyaku Tsuki Đấm nghịch
Lenzoku Tsuki Đấm liên hoàn
Moroteken Tsuk Song đấm
Age Tsuki Đấm móc
Mawashi Tsuki Đấm vòng
Kagi Tsuki Đấm vuông
Tate Tsuki Đấm dọc
Hiraken Tsuki Đấm Đấm khuỷu bốn ngón
Yonhon Nukite Xỉa bốn ngón
Nihon Nukite Xỉa hai ngón
Ippon Nukite Xỉa ngón trỏ

2. Thuật ngữ đòn đá (Ger1)

Thuật Ngữ Tiếng việt
Mikazuki Geri Đá tạt
Tobi Geri Đá bay
Tobi Yoko Geri Bay đá ngang
Tobi Mawashi Geri Bay đá vòng
Tobi Ushiro Geri Bay đá hậu
Kin Geri Đá hạ bộ
Fumi Geri Đá chắn, chấn
Mae Geri Đá tống trước
Yoko geri Đá tống ngang
Mawashi geri Đá vòng
Ushiro Geri Đá hậu
Hiza Geri Lên gối
Tate Geri Đá chẻ

3. Thuật ngữ đòn đánh (Uchi)

Thuật ngữ Tiếng việt
Mae Shuto Uchi Chem trước
Ura Ate Đánh nắm tay ngược
Naname Shuto Uchi Chem cheo
Ura uchi Đánh gõ
Yoko Hiji Chỏ ngang
Hama Uchi Đánh nắm búa
Mawashi Hiji Chỏ vòng
Tate Hiji Chỏ dọc
Age Hiji Chỏ móc
Ushiro Hiji Chem dọc
Tate Shuto Uchi Chem dọc
Haito Uchi Đánh đao tay ngược
Tanagokoro Uchi Đánh chưởng
Haishu Uchi Đánh lưng bàn tay
Kopa uchi Đánh rẩy
Kopa uchi Đánh lưng cổ tay
Koken Uchi Đánh lưng cổ tay
Toho Uchi Đánh hổ khẩu
Seiryuto Uchi Đánh cạnh gót bàn tay

4. Thuật ngữ đòn đỡ (Uke)

Thuật ngữ Tiếng việt
Gedan Barai Gạt dưới
Uchi Uke Đỡ mep trong cổ tay
Soto Uke Đỡ mep ngoài cổ tay
Age Uke Đỡ lên trên
Nihon Uke Đỡ song thủ
Morote Uke Đỡ chống
Naname Shuto Uke Đỡ cheo
Tanagokoro Uke Đỡ chưởng
Moro Tanagokoro Uke Đỡ song chưởng
Yama Uke Đỡ thượng hạ
Juji Uke Đỡ chữ thập
Yodan Reou Shuto Uke Song đao đỡ trên
Osae Uke Đỡ đè
Tsukami Uke Đỡ chộp
Haishu Uke Đỡ lưng bàn tay
Hama Uke Đỡ nắm búa
Nagashi Uke Đỡ vuốt
Mikazuki Geri Uke Đỡ đá tạt
Nami Ashi Uke Đỡ đá bàn
Sokuto Osae Uke Đỡ chấn

5. Thuật ngữ Tấn Pháp (Dachi)

Thuật ngữ Tiếng việt
Fudo Dachi Tấn ngang
Musubi Dachi Tấn nghiêm
Siko Dachi Trung bình tấn
Neko Ashi Dachi Tấn nhón
Kokutsu Dachi Tấn sau
Zenkutsu Dachi Tấn trước
Kiba Dachi Tấn Kỵ mã
Uchi Hachiji Dachi Tấn nghỉ trong
Renoji Dachi Tấn chữ L
Teiji Dachi Tân chữ T
Sochin Dachi Tấn sô-chin
Sanchin Dachi Tấn săn-chin, tấn tam chiến
Hangetsu Dachi Đinh tấn, bán nguyệt tấn
Kake Dachi Tấn chéo
Tsuru Ashi Dachi Hạc tấn
Hachiji Dachi Tấn nghỉ (Lập tấn).
Heiko Dachi Tấn nghỉ song song
Heisoku Dachi: Tấn chụm
Suzumi Về trước
Modori Lui sau
Taekawashi Quay sau
Taesabaki Xoay
Zig Zag Bước chữ Z
Okuri Lướt
Aza Ashi

6. Thuật ngữ thế thủ (Kamae)

Thuật ngữ Tiếng việt
Moro Hikite Hai nắm đấm thủ hai bên hông
Reou Ken Kamae Hai nắm đấm thủ một bên hông.
Kake Kamae Thủ cheo.
Tate Kamae Thủ dọc.
Chudan Reou Shuto Kamae Hai đao tay thủ giữa.
Chudan Reou Teken Kamae Hai nắm đấm thủ giữa.
Yodan Reou Shuto Kamae Hai đao tay thủ trên.
Yodan Reou Teken Kamae Hai nắm đấm thủ trên.
Gedan Reou Shuto Kamae Hai đao tay thủ dưới.
Gedan Reou Teken Kamae Hai nắm đấm thủ dưới.

 

Luật Thi Đấu Kumite – Thuật Ngữ Karate: Luật được áp dụng trong thi đấu kumite karate sẽ được cập nhật mới nhất, bổ sung kiến thức về luật thi đấu kumite kịp thời cho các bạn đam mê karate.

Báo võ thuật giới thiệu tới các bạn thuật ngữ, ngữ nghĩa và giải thích chi tiết dưới đây, kèm theo hình minh họa.

Thuật Ngữ Ngữ Nghĩa Ghi Chú
Shohu Hajime Bắt đầu trận đấu hay lượt đấu – Sau khi hô, trọng tài chính sẽ lùi lại sau một bước.
Senshu Luật ưu tiên áp dụng năm 2017 – Được tính cho vđv ghi điểm trước. Trường hợp kết thúc trận đấu, 2 vđv có kết quả bằng nhau, thì vđv có senshu dành chiến thắng

– 15 giây cuối, vđv có senshu phạm lỗi, thi sẽ bị xóa Ưu Tiên (Senshu)

Atoshi Baraku Thông báo  thời gian sắp hết, còn 15 giây – Tín hiệu sẽ được báo khi trận đấu còn 15 giây,
trọng tài chính sẽ hô “Atoshi Baraku”.
Yame Dừng lại – Tạm dừng hay kết thúc trận đấu. Trọng tài sẽ thực hiện động tác
đánh thẳng tay theo hướng từ trên ra trước.
Moto No Ichi Vị trí ban đầu – Cả 2 vận động viên và trọng tài chính trở về vị trí ban đầu.
Tsuzukete Tiếp tục trận đấu – Lệnh nhắc nhở tiếp tục thi đấu khi trận đấu đang diễn ra, mà hai vận động viện ngừng thi đấu.
Tsuzukete Hajime Tiếp tục thi đấu – bắt đầu – Khi trận đậu bị dừng lại, muốn trận đấu được tiếp tục, trong tài chính sẽ hô tsuzuki hajime
Shugo Gọi trọng tài phụ – TTC gọi các TTP khi kết thúc trận đấu, hoặc lượt đấu,
hoặc hội ý về hình phạt Shikkaku.
Hantei Biểu quyết – Khi trận đấu không có kết quả, trọng tài sẽ hô “Hantei”.
Sau tiếng còi, TTP đưa ra quyết định bằng hiệu lệnh cờ.
TTC sẽ ra khuyết định dựa trên kết quả của 4 TTP.
Hikiwake Hòa – Trong trường hợp hòa, TTC sẽ chéo tay về phía trước,
rồi mở 2 tay sang 2 bên, lòng bàn tay về phía trước.
No Kachi VDV đai đỏ (xanh) thắng cuộc – TTC đưa tay chếch lên trên về phía VDV thắng cuộc “No Kachi”.
Ippon VDV đai đỏ (xanh) ghi 3 điểm – TTC đưa tay chếch lên trên 45 (độ) về phía VDV ghi điểm.
Waza-Ari VDV đai đỏ (xanh) ghi 2 điểm – TTC đưa tay sang ngang (tầm ngang vai) về phía VDV ghi điểm.
Yuko VDV đai đỏ (xanh) ghi 1 điểm – TTC đưa tay chếch xuống dưới 45 (độ) về phía VDV ghi điểm.
Chukoku Cảnh cáo – Cảnh báo lỗi C1 hoặc C2
Keikoku Cảnh cáo – Cảnh báo lỗi C1 hoặc C2. TTC chỉ ngón tay trỏ chếch xuống dưới 45 (độ)
về VDV phạm lỗi.
Hansoku – Chui Cảnh cáo truất quyền thi đấu Cảnh báo lỗi C1 hoặc C2. TTC chỉ ngón tay trỏ ngang (tầm trung) thẳng về VDV phạm lỗi
Hansoku Truất quyền thi đấu – Cảnh báo lỗi C1 hoặc C2. TTC chỉ ngón tay trỏ chếch lên trên 45 (độ) ra ngoài, bên VDV phạm lỗi và tuyên bố đối phương thắng cuộc.
Jogai Ra ngoài thảm thi đấu mà không do đối phương gây ra – TTC chỉ ngón tay trỏ về phía VDV phạm lỗi để chỉ cho các TTP thấy rằng VDV này ra khỏi thảm.
Shikkaku  Truất quyền thi đấu ” rời khỏi thảm” – TTC chỉ ngón tay trỏ chếch lên trên 45 (độ), thẳng về VDV phạm lỗi.
Sau đó chỉ ra ngoài, phía sau đồng thời công bố VDV phạm lỗi “Aka(Ao) Shikkaku”.
Sau đó TTC tuyên bố VDV đối phương thắng cuộc.
Kiken Bỏ cuộc – TTC chỉ ngón tay trỏ chếch xuống dưới 45 (độ) về phía vạch xuất phát của VDV.
Mobobi Tự gây nguy hiểm – TTC đưa tay chạm vào mặt mình, sau đó đưa đi đưa lại để báo cho TTP biết rằng VDV đang tự gây nguy hiểm cho chính mình

 

Nguồn : Báo Võ Thuật

Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x